Bano logo

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Bano er et internasjonalt selskap med kontor i flere land. Vi er alltid på jakt etter dyktige mennesker, og hører gjerne fra deg.

Automasjonsansvarlig

Stillingen inngår i konsernets FoU-team og vil hovedsakelig delta i forskningsprosjektet «Helautomatisert PBM-produksjon» - et prosjekt som har støtte av Norges Forskningsråd, med hensikt å utvikle en helautomatisert fabrikk for prefabrikkerte baderomskabiner. Prosjektet er et av Norges fremste FoU-prosjekt på automatisering og forbedringsarbeid som startet høsten 2020 med varighet på 3 år. I rollen som Automasjonsansvarlig vil du bistå alle konsernets selskap med utvikling og effektivisering av våre produksjonsavdelinger. Arbeidssted kan tilpasses, men det må påregnes arbeidsreiser til vår fabrikk i Töcksfors i Sverige. Hovedkontoret til Bano-Gruppen er plassert på Sandane, midt i trivselskommunen Gloppen.

Elektroingeniør

Vi er på jakt etter en engasjert medarbeider som kan bidra som faglig ansvarlig for elektronikk og elektro i Bano-Gruppen. Stillingen som Elektroingeniør vil inngå i konsernets Forskning og Utviklingsteam med hovedkontor på Sandane, midt i trivselskommunen Gloppen.

Forretningsjurist

Bano-Gruppen bestående av Bano, Probad og Strukturplast har et stort vekstpotensial og vi vokser fort, vi ønsker derfor å styrke vår administrasjon med en engasjert medarbeider som ønsker å ta eierskap i rollen som organisasjonens juridiske rådgiver og saksbehandler. Stillingen vil inngå som en del av Bano-Gruppen sin administrasjon, med hovedkontor på Sandane, midt i trivselskommunen Gloppen.

Innkjøper

Vi ønsker å styrke innkjøpsteamet vårt med en engasjert medarbeider som ønsker å ta eierskap
til våre fremtidsrettede satsninger. Vår nye innkjøper vil g
jennomføre innkjøpsprosesser på konsernnivå fra nordiske og internasjonale leverandører. Stillingen som senior innkjøper vil inngå i konsernets innkjøpsteam med hovedkontor på Sandane, midt i trivselskommunen Gloppen. 

Produktutvikler

Vi ønsker å styrke utviklingsteamet og ser derfor etter en engasjert produktutvikler som brenner for sitt fagfelt og som ønsker å ta eierskap til våre fremtidsrettede satsninger. Vår produktutvikler vil få koordineringsansvar for store og små utviklingsprosjekter. Stillingen vil inngå i konsernets Forskning og Utviklingsteam med hovedkontor på Sandane, midt i trivselskommunen Gloppen.

Prosjektleder - overlevering

Vi ønsker å styrke serviceteamet vårt i Probad AS med en engasjert medarbeider som brenner for sitt fagfelt og som ønsker å ta eierskap i rollen som prosjektleder ved overlevering av våre prefabrikkerte baderomskabiner i Norge og Sverige.

I denne rollen vil du være en viktig representant for Probad i møte med våre kunder og våre kunders kunder. Stillingen inngår i Probad sin serviceavdeling, med hovedkontor på Sandane midt i trivselskommunen Gloppen.