Bano logo

Bano Home Care

Bano Home Care

En av hovedårsakene til at eldre og pleietrengende må flytte hjemmefra og over i omsorgsbolig eller på institusjon, er stellesituasjonen. Små og dårlig tilpassede baderom i private hjem skaper uoverkommelige hindre i forflytningssituasjoner.

Nyvinningen WeC (Water evolution Closet) fjerner disse hindrene, og setter en ny standard for tilgjengelighet på baderommet. I stedet for at brukeren må tilpasse seg baderommet, tilpasser baderommet seg brukeren. Det gir brukeren økt trygghet, økt selvstendighet og økt verdighet.

WeC er et vendbart toalett med elektrisk høydejustering. Setet kan enkelt vendes 290 grader, noe som forenkler tilgangen til toalettet.

Vendbart toalett

Toalettsete vendes enkelt ved hjelp av en utløsermekanisme integrert i toalettets støttehåndtak. Støttehåndtak kan heves og senkes. Ryggstøtte og toalettsete kan enkelt fjernes i forbindelse med rengjøring.

WeC kan heves og senkes 200mm, og har en løftekapasitet på 300kg. Den elektriske hev/ senk-funksjonen betjenes enkelt fra et integrert panel i begge av toalettets støttehåndtak.