Bano logo

Bano Home Care

Bano Home Care

 

En av hovedårsakene til at eldre og pleietrengende må flytte hjemmefra og over i omsorgsbolig eller på institusjon, er stellesituasjonen. Små og dårlig tilpassede baderom i private hjem skaper uoverkommelige hindre i forflytningssituasjoner.

Bano vendbart toalett fjerner disse hindrene, og setter en ny standard for tilgjengelighet på baderommet. I stedet for at brukeren må tilpasse seg baderommet, tilpasser baderommet seg brukeren. Det gir brukeren økt trygghet, økt selvstendighet og økt verdighet.

Med Bano vendbart toalett kan man enkelt vende toalettsetet 290 grader, noe som forenkler tilgangen til toalettet.

 

Vendbart toalett

Toalettsetet vendes enkelt ved hjelp av en utløsermekanisme integrert i toalettets støttehåndtak. Støttehåndtak kan heves og senkes. Ryggstøtte og toalettsete kan enkelt fjernes i forbindelse med rengjøring.

Det vendbare toalettet kan heves og senkes 200mm, og har en løftekapasitet på 300kg. Den elektriske hev/ senk-funksjonen betjenes enkelt fra et integrert panel i begge av toalettets støttehåndtak.