Bano logo

Leverandør

Leverandør

Innkjøpsbetingelser
Alle kjøp i Bano Gruppen er underlagt konsernets standard kjøpsbetingelser.

Last ned: Innkjøpsbetingelser.

 
BANO Code of Ethics and Business Conduct

BANO Gruppen forventer at alle forretningspartnere og leverandører følger prinsipper som er i samsvar med konsernets retningslinjer og gjeldende lover.
Dette gjelder retningslinjer innen HMS, kvalitetstyring, miljøhendsyn, etikk, antikorrupsjon og sosialt ansvar.
Last ned: Bano code of Ethics and Business Conduct

Nye leverandører skal bekrefte samsvar:
Last ned: Leverandør Compliance

 
Taushetserklaring

For å beskytte informasjon som parter deler ønsker BANO å benytte seg av følgende dokumentet.
Last ned: MNDA BANO Group

Faktura

Bano AS ønsker fakturaer i EHF-format. Org.Nummer som skal brukes: 980 913 023.
Alternativ e-post: faktura@bano.no (kopi til kontaktperson).
Last ned: BANO Invoice