Bano logo

Leverandørportal

Leverandørportal

Innkjøpsbetingelser

Alle kjøp i Bano Gruppen er underlagt konsernets standard kjøpsbetingelser.

Etiske retningslinjer

Bano Gruppen forventer at alle forretningspartnere og leverandører følger prinsipper
som er i samsvar med konsernets retningslinjer og gjeldende lover.
Dette gjelder retningslinjer
innen HMS, kvalitetsstyring, miljøhensyn, etikk, antikorrupsjon og sosialt ansvar.
Det inkluderer også menneskerettigheter og arbeidsstandarder, samt nasjonale lover og forskrifter.