Bano logo

Ledige stillinger i Bano-Gruppen

Bano-Gruppen har flere ledige stillinger i konsernet. 

Les mer

For hjemmeboende

En av hovedårsakene til at eldre og pleietrengende må flytte hjemmefra og over i omsorgsbolig eller på institusjon, er stellesituasjonen. Små og dårlig tilpassede baderom i private hjem skaper uoverkommelige hindre i forflytningssituasjoner.

Les mer

For prosjekterende

Vi tilbyr utforming av plan- og arbeidstegninger, produktoppfølging med grensesnitt for VVS, RIB og elektro, mottak og installasjon på byggeplass, brukerveiledning for pleiepersonell etter installasjon, og produktgaranti med tre års bytterett. 

Les mer