technical

Vi kan tilby:

•Utforming/forslag av plantegninger.

•Produktoppfølging med grensesnitt for VVS, RIB og elektro.

•Utarbeiding av arbeidstegninger.

•Mottak og installasjon av varer på byggeplass.

•Brukerveiledning til pleiepersonell etter installasjon.

•Produktgaranti med 3 års bytterett.
 

• Fagseminar

På våre fagseminarer går vi gjennom forskningen og testingen som ligger til grunn for Bano konseptet. Vi viser bruken av konseptet med fokus på god livskvalitet for bruker og bedre arbeidsmiljø for pleier ved hjelp av fleksibiliteteten Bano konseptet gir.
 

• Installasjon

Bano kvalitetsikrer alle installasjoner med egne montører.
 

• Brukeropplæring

Etter installasjon av Bano baderom tilbyr vi opplæring til pleiepersonalet i riktig bruk og utnyttelse av Banokonseptet. Vi går gjennom bruken av baderommet ut fra brukerens og personalets synsvinkel. Vi viser med konkrete eksempler hvordan man kan forbedre arbeidsmiljøet ved hjelp av elementene i Banokonseptet i samhandling med korrekt forflytningsteknikk.
 

Bano Sandane –Administrasjon / Logistikk / Lager
Utstillingsplassen 3
6823 Sandane-Norge
Telefon: +47 57 86 98 00 Telefaks: + 47 57 86 98 01
Epost: post@bano.no