58820 Bano dusjtermostat
thermostat pic
58820 Bano dusjtermostat 150 c/c (NFR: 6035824) 
Banos trykkstyrte dusjtermostat er ergonomisk utformet, slik at det er lett å skru vannet av og på. Banos armatur er utstyrt med en trykkstyrt termostat som reagerer på de minste temperaturforandringer i vannet og utjevner disse.

Temperatursperre forhindrer at du setter temperaturen for høyt. Det gjør Banos termostatbatteri sikker også for demente.
Farger
Teknisk Informasjon
58820 Bano dusjtermostat
Tilbehør

Bano Sandane –Administrasjon / Logistikk / Lager
Utstillingsplassen 3
6823 Sandane-Norge
Telefon: +47 57 86 98 00 Telefaks: + 47 57 86 98 01
Epost: post@bano.no