978x
BANO-BRUKERVENNLING BAD- VELFERDSTEKNOLOGI- DAGBLADET- NYHET
21.10.2014
Allerede i dag er mye teknologi tilgjengelig på markedet for å lette frantidas eldreomsorg. Tekniske hjelpemidler kan gjøre at flere kan bo hjemme lenger.

Bano Sandane –Administrasjon / Logistikk / Lager
Utstillingsplassen 3
6823 Sandane-Norge
Telefon: +47 57 86 98 00 Telefaks: + 47 57 86 98 01
Epost: post@bano.no