Konseptet

Vår visjon er et baderom som reduserer pleierens belastning og forbedrer brukernes livskvalitet. Pleiearbeid i sykehjem, omsorgsboliger og sykehus er svært arbeidskrevende og vi har lenge fokusert på de belastninger pleieren møter og brukernes funksjonsbehov. Bano baderomkonsept er et resultat av mer enn fem år med forskning og grundige studier.

Hovedpunktene i Bano konseptet:

• Funksjonelle baderom - gjennom fleksibilitet
• God livskvalitet - gjennom økt selvstendighet
• Bedre arbeidsmiljø - mindre belastning for pleier
• Høydejustering - kan tilpasses alle beboere
• Bano support - kvalitetsikring i alle ledd

Aktivere restkrefter

• Nøkkelen er å aktivere eldres restkrefter.
• Det vil frigi ressurser og gjøre hverdagen enklere både for pleier og bruker
• De fleste eldre har noe restkrefter
• Ikke lenger avhengig av hjelp til alle gjøremål.
 
resources1

God livskvalitet

Økt selvhjelp på baderommet vil gi brukeren høyere grad av trygghet og selvstendighet. Dette gir økt selvfølelse og bidrar til høyere livskvalitet.

• Optimal plassutnyttelse og gjennomtenkt plassering
• Spesialutviklede støttehåndtak
• Tåler høy belastning
quality-of-life1
quality-of-life

Bedre arbeidsmiljø

Pleiepersonell opplever ofte en tidsklemme som går utover deres trivsel og arbeidsmiljø. Bano baderomskonsept reduserer brukerens behov for assistanse betydelig.

•Optimalt samspill mellom pleier og bruker
•Færre belastningsskader
•Redusert sykefravær
•En pleier fremfor to
 
1746

Elektrisk og manuell høydejustering for toalett og servant

Vår forskning og testing har vist at det er behov for en baderomsløsning som er tilpasset den enkelte brukers høyde.

Vi har utviklet produktløsninger som lett kan tilpasses den høyden brukeren trenger. Servant, toalett, støttehåndtak ved toalett og dusjsetet er høydejusterbare elementer.

Alle produkter kan også fås uten høydejustering.

• Lettere forflytning.
• Redusert belastning for pleier og beboer.
• Enkel elektrisk eller manuell justering.
 
hj2

Manuell Høydejustering

manual system
5207-ma h%c3%b8ydejusteringsmodul- manuell med sveiv

Intuitivt grepsystem

Det intuitive grepsystemet er avgjørende for å forbygge fall. Brukerne kan støtte seg når de bruker alle områder av Banobadet.
Støttehåndtakene har et intuitivt design som gjør det enkelt å benytte dem, for brukere med nedsatt balanse eller syn.
intuitive-grab-bars-2
intuitive-grab-bars-1
intuitive-grab-bars-3

Bano Sandane –Administrasjon / Logistikk / Lager
Utstillingsplassen 3
6823 Sandane-Norge
Telefon: +47 57 86 98 00 Telefaks: + 47 57 86 98 01
Epost: post@bano.no